Projelerimiz


Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının İstihdama Etkisi
Yazının devamı için tıklayınız.

Taahhütlerimiz


Enerji Verimliliği Üretim Taahhütnamesi
Yazının devamı için tıklayınız.

Toplam Ziyaretçi Sayısı

Kendi Enerjini

Bedava Kendin Üret

Güneşin Doğduğu ve Rüzgârın Estiği

Her Yerde Elektrik Faturası

Ödemeye Son Veren Bedava Sıfır

Maliyetle Güneş Panelleriyle Rüzgâr

Türbinleriyle 7/24 365 Gün

Kesintisiz Elektrik Enerjisi Üreten

Sistemler Kurulur.

Ayrıntılı ve Teknik Bilgi için Lütfen Ziyaret Ediniz

Günümüzde yüksek enerji maliyeti, çiftçilerimizin ve besicilerimizin büyük güçlüklerle elde ettikleri gelirlerinin önemli bir bölümünü elektrik faturalarının ödenmesi için ayırmalarına sebep olmaktadır. Küçük ve orta ölçekteki zirai faaliyette bulunan bir çiftçinin sadece sulama için ödediği elektrik faturasının yıllık ortalama bedeli 20-30 Bin TL civarındadır.

Tarımsal arazilerin elektrik ihtiyacının karşılanması için en uygun çözüm güneş enerjili sistemlerdir
Güneş enerjisi ile çalışan muhtelif kapasitelerde doğru veya alternatif akımla çalışan dalgıç ya da yüzey tipi pompalar mevcut olup, büyük ölçekteki sulama ihtiyacı için sabit, küçük ölçekli sulama ihtiyacı için seyyar pompa sistem seçenekleri alternatif bir çözüm olarak hizmete sunulmuştur. Sulamanın yapılmadığı zamanlarda üretilen enerjinin evde, çevre aydınlatmasında ya da ihtiyaç duyulan diğer bir alanda kullanılması mümkündür.

PV güç sistemli su pompalama uygulaması özellikle şehir su ve elektrik şebekesine bağlı olmayan kırsal yörelerde kuyu veya kanallardan su temininde veya zirai amaçlı arazilerde sulama kanallarından araziye su dağıtımında ekonomik olarak kullanılabilmektedir. Çünkü bu tür bölgelere yeni enerji hattının çekilmesi nedeniyle ortaya çıkan ilk yatırım maliyeti genellikle çok yüksek meblağlar oluşturmaktadır. Tarım arazileri gibi geniş alanlarda sabit enerji noktasından veya sulama kanallarından arazinin tüm bölgelerine su dağıtımı ekstra kablo düzeni gerektirmektedir. En önemlisi sulama döneminde tüketilen ve genellikle tükenmeye yüz tutmuş enerji kaynaklarıyla elde edilen elektrik enerjisi çok yüksek maliyetle kullanılmaktadır. Sulama uygulamalarında tüketilen elektrik enerjisi tarıma dayalı ekonomik yapısı bulunan ülkemizde de çok ciddi seviyelerdedir. Tarım uygulamalarının yoğun olduğu yörelerde sulama amaçlı tüketilen elektrik enerjisinin toplam tüketim içerisindeki payı şehir merkezlerinde bile %20 ile %40 seviyeleri arasındadır. Düzenli sulama tarımsal arazilerde en hayati konulardan biridir. Sulama işlemi genellikle sondaj yöntemiyle yapılır. Açılan kuyuya sarkıtılan sulama pompaları vasıtasıyla su yeraltından veya kuyudan çekilerek sulama kanallarına ulaştırılır.

İşbirliği Yaptığımız Kurumlar